Have a Nice Conflict

Du utvecklar din konfliktkompetens genom att förstå och träna på de 5 nycklarna för effektiv konflikthantering; förutse, förhindra, identifiera, hantera och lösa.

Målgrupp

Den är till för dig/er som
· vill kunna förutse och förhindra att en personlig konflikt uppstår
· vill öka förmågan att hantera de konflikter som ändå inträffar
· vill öka självkännedomen om hur man reagerar i personlig konflikt
· vill minska kostnaderna som relationskonflikter skapar

Innehåll

Samarbetsproblem är något av det svåraste som kan drabba en arbetsplats. Undersökningar visar att så mycket som 42 % av arbetstiden för en chef försvinner i konfliktrelaterade samtal med anställda*.
En enda konflikt kan med lätthet kosta mer än en halv miljon kronor om året i frånvaro och produktionsbortfall.

Vad är du beredd att betala?
Ett konstruktivt sätt att stävja dessa risker är att kompetensutveckla sig i och praktiskt träna på att förebygga och hantera relationskonflikter. Have a Nice Conflict är utbildning i att öka din konfliktkompetens.

Moment som hanteras under utbildningen är bl.a. konfliktkostnader, sambandet mellan motivation och beteende, skillnaden på personlig konflikt och meningsskiljaktighet samt positiva resultat av en effektiv konflikthantering.

Kurspedagogik
Utbildningen genomförs med en pedagogik som uppmuntrar till en enkel och öppen dialog mellan deltagarna. Utmärkande för utbildningen är mycket praktisk träning och att exempel från den egna vardagen används. Man får med sig verktyg och kunskaper som kan används direkt.

I priset ingår kursmaterial, boken ”Have a Nice Conflict”, en arbetshandbok, snabbguide om kommunikation och personliga SDI kartläggningar samt lunch och fika.

* Källa: Lag & Avtal samt www.socav.gu.se/arbetsplats... undersökningen Workplace Mediation (2011)


Omfattning

16 timmar