Tillbaka till alla Utbildningar

Utveckla din kommunikativa förmåga som ledare/chef

För att bättre kunna förstå och möta andra är det en hjälp att först vända blickarna mot sig själv. Kommunikation sker på mottagarens villkor som tolkar det vi säger utifrån sig själv och skapar sig en egen bild. Vi behöver därför vara tydliga och lyhörda för mottagarens signaler och medvetna om att vi lyssnar på olika nivåer.

Innehåll

Kursen inleds med IPU Beteendeprofilsanalys för att bli medveten om sitt eget beteende. Utifrån det skapas bättre förutsättningar för kommunikation, samarbete och personlig utveckling. Analysen görs i förväg via webben och tar ca; 15 min. Du får personlig återkoppling på ca; 1,5 tim.
Vi följer upp med utbildning under en heldag med fokus på kommunikation, hur olika beteenden fungerar tillsammans och hur jag använder mig själv i exempelvis ledarskap, samarbete eller kundkontakt.

Beteendeprofilsanalysen omfattar:
-allmänna karaktärsdrag
-anpassat beteende
-värde för team
-värde för organisation
-råd för bättre kommunikation
-undvik kommunikationsproblem
-din styrka och utvecklingsmöjlighet som kan användas i ditt team
-personlig handlingsplan


Under utbildningen arbetar vi med följande områden:
-Presentationsövning där vi belyser våra beteendestilar.
-Teoretisk genomgång av vad som kännetecknar olika beteende och hur olika beteenden fungerar tillsammans utifrån olika situationer.
-Vi går igenom kommunikationsprocessen och belyser betydelsen av röst, tal och kroppsspråk, vad som påverkar och hur vi kan uppfattas.
-Aktivt lyssnande som innebär att höra och se, ge samtalsstöd, öppna frågor, samt rak återkoppling.
-Vi går igenom vikten av en bra feedback-kultur och tränar på att både ge och ta emot feedback.


Målet är att ge nya och fördjupade perspektiv på kommunikation, oavsett om det gäller dialog eller att tala inför grupper. Att man ska känna sig mer bekväm och säker, bli mer lyhörd och vara en positiv kraft i sin kommunikation.


Kostnad för IPU Beteendeprofilsanalys med personlig återkoppling tillkommer med 2400 kr/ deltagare.

Omfattning

8 timmar