Tillbaka till alla Utbildningar

FS- Förtroendefullt Samarbete

Förtroendefullt Samarbete - FS hjälper deltagarna att förhandla vid intressemotsättningar och utveckla sin kompetens i att förebygga och att lösa upp ineffektiva konflikter. Förtroende samarbete ger metoder för att steg för steg inleda, driva och avsluta en förhandling och bygga relationer.

Innehåll

Programmet bygger på en unik kombination av "hårda och mjuka" metoder genom upplevelsebaserad inlärning!
Den mer hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Det är en metod och ett förhållningssätt för att nå överenskommelser där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Den utvecklar vår förmåga att hävda egna intressen och samtidigt bygga långsiktiga relationer. Den hjälper oss att steg för steg inleda, driva och avsluta en problemlösningsprocess på ett konstruktivt sätt. Det bästa av allt: Det är en metod du kan använda direkt.
Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln "Getting to Yes" eller på svenska "Vägen till Ja".

Kost och logi tillkommer på ca: 4 850 kr.

Omfattning

28 timmar