Tillbaka till alla Utbildningar

Projektmetodik

- Få insikt i projektet som arbetsform - Få insikt och kunskap i att driva ett projekt från start till mål. - Få kunskap i olika verktyg som man använder i projektet - Att utvärdera och avsluta projektet

Målgrupp

Nya och blivande projektledare, delprojektledare och alla som arbetar i eller med projekt.

Innehåll

- Projektet som arbetsform/skillnad mellan agil och traditionell projektmetodik.
- Vad är ett projekt, projektdefinition? Behov/kundnytta/kund?
- Bakgrund, gruppens sammansättning, grundläggande struktur i ett projekt
- Syfte och mål med projektet.
- Förståelse för projektmålen och hur skall vi nå dessa - projektdirektiv
- Organisationen i projektet, roller och ansvar.
- Olika verktyg i projektet som: riskanalys, projektplan/tidsplan, intresseanalys, och kommunikatiosnplan, affärsnytta med projektet och budget
- Att leda projektet och hålla dead-lines
- Rapport och avslut projekt/utvärdera projekt

Omfattning

16 timmar