Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvas med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskaperna till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal. Vid sista utbildningstillfället får du göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.

Målgrupp

Du som är ny som chef eller strategiskt ansvarig och har personal och budgetansvar eller för dig som varit chef ett tag men inte deltagit i någon chefsutbildning sedan tidigare.

Innehåll

•Arbetsrätt, en introduktion

•Ledarskap
- Att gå i från en i "gänget" till att bli chef
- Synen på min roll. Förväntningar på mig?
- Chefskap – Ledarskap
- Motivation, vilja, drivkrafter
- Coachning som metod
- Feedback - som ett kraftfullt verktyg

•Hur hänger vision, affärsidé, strategi, kompetensplan och medarbetarsamtal ihop?

•Medarbetarsamtal

•Lönesamtal

•Företaget/organisationens återkommande aktiviteter som chef

•Konflikthantering, Svåra samtal
- Vad är konflikt?
- Att gå från destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter
- Vad kan jag tänka på i konflikter?

•Grupputveckling
- Hur skapa det effektiva teamet?
- Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?

•Presentationsteknik – stärka dig i att hålla presentationer

Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med en individuell uppföljning av handlingsplanen under tre månader (tre tim coachande samtal).
Du som är osäker om utbildningen är rätt för dig kontakta Tek Kompetens så hjälper vi dig.


Omfattning

32 timmar