Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Ny som chef - grundläggande chefsutbildning

Basutbildning för chefer som tar upp grundläggande och viktiga områden du behöver känna till för att få en snabb och gynnsam start på din nya karriär som chef. Teori varvas med konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera erfarenheterna och kunskaperna till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal. Vid sista utbildningstillfället får du göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.

Målgrupp

Du som är ny som chef eller strategiskt ansvarig och har personal och budgetansvar eller för dig som varit chef ett tag men inte deltagit i någon chefsutbildning sedan tidigare.

Innehåll

- Arbetsrätt, en introduktion
- Medarbetarsamtal
- Lönesamtal
- Konflikthantering, Svåra samtal
- Ledarskap
Teorier
Att gå i från en i "gänget" till att bli chef
Synen på min roll. Förväntningar på mig?
Chefskap – Ledarskap
Motivation, vilja, drivkrafter
Gränssättning
- Grupputveckling
Hur skapa det effektiva teamet
Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?
- Coachning som metod
- Feedback - som ett kraftfullt verktyg
- Presentationsteknik - Teori kring retorik


Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med en individuell uppföljning av handlingsplanen under tre månader (tre tim coachande samtal).

Du som är osäker om utbildningen är rätt för dig kontakta Tek Kompetens så hjälper vi dig.

Omfattning

32 timmar