Mentorprogrammet - för Ledare

Mentorprogrammet - för Ledare

Genom mentorprogrammet med fokus ledarskap gör du som adept en resa i din personliga utveckling och ditt ledarskap tillsammans med din mentor. Vi arbetar med löpande intag och start i programmet för att du som adept ska kunna komma igång när du behöver det som bäst. Så anmäl ditt intresse redan idag!

Målgrupp

Du är ny i din ledarroll eller har arbetat som ledare ett antal år men står inför nya utmaningar och/eller förändringar.

Innehåll

Mentorprogrammet är välorganiserat och bygger på ett program med en genomarbetad matchning av adept och mentor utifrån adeptens mål och behov. I programmet får adepten förutom kontakten med sin mentor träffa övriga adepter och mentorer i samband med ett antal olika halvdagsseminarier som arrangeras under året. Fokus ligger på ledarskap och planeras utifrån de adepter som deltar i programmet. Genom en tydlig introduktion kommer såväl adepter och mentorer få god kunskap om vad de olika rollerna innebär och vilka förväntningar som följer med dessa. Vårt mentorprogram har som grund att mentor och adept inte kommer från samma företag/organisation och helst inte från samma bransch. Detta för att programmets tyngdpunkt skall ligga på personlig utveckling och ledarskap. Vi vill lyfta blicken på deltagarna i vårt program och ge dem inblick i andra verksamheter.

Några kommentarer från adepter i tidigare program

"Jag har hittat ett annat lugn och känner mig mer säker på mig själv."

"Ett lyckat program. Värdefullt att få ett perspektiv utifrån. Föreläsningarna har varit över förväntan."

”Programmet var väldigt bra. Matchningen var helt avgörande och det blev en jättebra matchning. Hade letat själv tidigare, men inte hittat någon lämplig mentor. Jag kan verkligen rekommendera andra ledare att delta i programmet.”


ADEPTENS ROLL
Adeptens roll i programmet är att tillsammans med mentorn formulera mål för sitt mentorskapsår, att planera möten med mentorn, ta initiativ och förbereda mötena, vara aktiv och engagerad, reflektera, och utveckla sitt personliga ledarskap.

OMFATTNING
Mentorprogrammet har löpande intag och matchning. Programmet erbjuder 5 seminarier, "halvtids"-intervjuer med adepterna samt uppföljning. Inom ramen för programmet ligger också kurslitteratur som delas ut till både adept och mentor. Under året träffar adepten och mentorn varandra vid ca 10 tillfällen planerat efter den egna kalendern. Adepten har tillgång till sin mentor 2 timmar/månad under programtiden.

PRIS
22 000 kr
17 000 kr för medlemmar i TEK Kompetens
samtliga priser är exkl. moms

SÅ KOMMER JAG MED I PROGRAMMET
Efter din Intresseanmälan här ovan skickar vi ett matchningsunderlag till dig som du fyller i och skickar in till oss på TEK Kompetens. Detta utgör sedan ett underlag för att vi ska hitta en mentor som passar just dina behov. Vi vill att du innan skickar in matchningsunderlag har ett samtal med din närmsta chef om ditt deltagande. Det är viktigt att din medverkan i programmet är förankrat hos din chef då det innebär en investering enligt ovan. Anmälan är dock bindande först när vi har hittat en mentor som matchar din profil.

Ta kontakt med oss om ni önskar mer info!

Välkommen med din intresseanmälan!

Birgitta Lennermo
birgitta@tek.se
0706-990415

Paulin Rubensson
paulin@tek.se
0708-610235