Tillbaka till alla Utbildningar

Personlig Effektivitet

Utbildningen är ett träningsprogram som hjälper dig att ”effektivisera ditt arbetsflöde” så att du får rätt saker gjorda i rätt tid och når dina mål på ett effektivt och bestående sätt.

Målgrupp

Det här är utbildningen för dig som känner att du har mer att göra än dygnets timmar tillåter. Det vill säga du som ser att ökad effektivitet är en förutsättning för att du ska kunna förbättra dina resultat och din livskvalitet.

Innehåll

Genom att öka effektiviteten så skapas bättre förutsättningar till ökad lönsamhet, mer tid, mer kontroll, få deltagarna att må bättre, bättre samarbete och att äntligen känna att du har gjort rätt saker när du går hem.

Metod
Programmet genomförs med både föreläsning, workshops och individuella övningar. Varje deltagare upprättar en individuell handlingsplan. Gruppens erfarenhet är en resurs som används vid övningar och diskussioner.

Genomförande
Utbildningen är upplagd på en heldag. Syftet med det är att inspirera, utbilda, träna, coacha och repetera, allt för att säkerställa att deltagarna bygger upp ett nytt effektivt arbetssätt. Deltagarna får chans att både träna och utbyta erfarenheter med både kollegor och konsult. Tillsammans bygger vi upp ett nytt gemensamt effektivt arbetssätt. Att förändra sitt sätt att arbete bör ske under tid då det tar tid att förändra vanor.


Steg 1
• Presentation av Personlig Effektivitet
• Vart är vi på väg? Vart vill vi? Resultat modellen
• Vad är kvalitet i ditt arbete?
• Vad krävs för att lyckas ändra vanor?
• Nya arbetsvanor
• Identifiera ”slöseri” och tidstjuvar
• Beslutsmodellen: Gör det nu! Göra-Spara-Kasta
• Struktur på arbetsplatsen Fysisk och elektronisk

Steg 2
• Prioriteringsmodell – Allt vi gör ska tillföra värde för kunden
• Smarta mål
• Planering & Prioritering modell
• Planeringsverktyg – Proaktiv kalender
• Tidsinventering - Vart tar tiden vägen egentligen? - Synliggöra de värdeskapande uppgifterna - Medveten omprioritering – Eliminera icke värdeskapande uppgifter
• Individuell praktik med personlig coachning
• Uppföljning av mål och individuell plan

Steg 3
• Elektronisk struktur
• Effektivare E-post
• Mail- metod för effektivare e-posthantering
• Framgångsexempel
• Uppföljning av mål och individuell plan
• Effektiva Möten (Personliga Verktyg att tänka på vid möten)
• Effektiv Delegering
• Hur fortsätter vi jobba smart?


Förväntat resultat
• Frigöra tid genom att bli bättre på att hantera tiden
• Bättre på att planera sitt arbete
• Bättre på att prioritera bland sina arbetsuppgifter
• Ordning & reda på skrivbordet, i datorn och i sin kalender
• Ökat samarbete mellan arbetskollegorna när ökad förståelse och respekt för varandras tid och arbetsuppgifter skapas
• Få bort tidstjuvar och störningsmoment
• Ökad tillfredställelse genom att veta att man gör rätt saker
• Ett nytt gemensamt arbetssätt
• Mindre stress – känslan av kontroll förbättrats genom att arbeta annorlunda
• Måluppfyllelse
• Bättre resultatPersonlig Effektivitet