Teamledarutbildning

Teamledarutbildning

Kursen stärker dig i din ledarroll och ger verktyg för att utveckla ditt team på bästa sätt. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation, presentationsteknik samt planering och uppföljning.

Målgrupp

För dig som är ledare för en arbetsgrupp utan att ha personal- eller budgetansvar. Du arbetar exempelvis som teamledare, arbetsledare eller gruppledare och vill stärkas i din roll som ledare.

Innehåll

Fem halvdagar varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal.

Utbildningen förläggs i vissa fall på deltagarnas företag. Syftet med det är att deltagarna får möjlighet att presentera sitt företag och få insyn i andra verksamheter.

Ledarskap
Grupputveckling
Kommunikation
Presentationsteknik
Förbättringsarbete
Konflikthantering
Introduktion av nyanställda

Omfattning

20 timmar