Teamledarutbildning

Teamledarutbildning

Utbildningen stärker dig i din ledarroll och ger verktyg för att utveckla ditt team på bästa sätt. Du får även värdefulla verktyg inom kommunikation, presentationsteknik samt konflikthantering.

Målgrupp

För dig som är ledare för en arbetsgrupp utan att ha personal- eller budgetansvar. Du arbetar exempelvis som teamledare, arbetsledare eller gruppledare och vill stärkas i din roll som ledare.

Innehåll

Fem halvdagar varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta för att effekten av utbildningen ska bli maximal.

Två till tre av de fem utbildnings tillfällena förläggs på deltagarnas företag. Syftet med det är att deltagarna får möjlighet att presentera sitt företag och få insyn i och inspiration från andra verksamheter.

•Ledarskap
•Grupputveckling
•Introduktion av nyanställda
•Kommunikation, ge instruktion
•Presentationsteknik
•Förbättringsarbete
•Konflikthantering
Omfattning

20 timmar