Tillbaka till alla Utbildningar

Praktisk krishantering

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som de gör i förändring och kris.

Innehåll

I vardagen och i vårt arbete möter vi återkommande små och stora kriser. Det kan gälla dig personligen eller människor i din omgivning. Genom utbildningen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt fakta och kunskap om hur och varför människor agerar och reagerar som dom gör i förändring och kris. Utbildningens syfte är att ge dig kunskap och verktyg om krishantering i vardagen och hur du kan bemöta människor i förändring och kris såväl hemma som på arbetet .

• Krisprocessen
• Strategier för att hantera människor i stress, konflikt, sorg och förändring
• Förhållningssätt
• Feedbackcirkeln (kommunikation, svåra samtal)
• Hur stress påverkar kroppen fysiskt och psykiskt
• Att vara förankrad, självkännedom


Omfattning

8 timmar