Teamledarutbildning påbyggnad

Vid tre tillfällen träffas deltagarna och arbetar vidare med helt nya ämnen samt fördjupar sig i vissa ämnen som de har arbetat med under den första teamledarutbildningen.

Målgrupp

För dig som tidigare har gått Teamledarutbildningen

Innehåll

Målet är att stärka deltagarna som ledare

Innehåll:
Individanpassat ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Vad behöver medlemmarna i teamet för att må bra - hur kan jag som ledare bidra med det?
Grupputveckling - optimera teamet
Förbättringsarbete
Ledarskap genom självkännedom
Konflikthantering
Kommunikation
Presentationsteknik

Dagarna varvas med teori och konkreta övningar. Allt är kopplat till deltagarnas verklighet för att var och en ska kunna applicera det till sin egen situation. Detta gör att effekten av utbildningen blir maximal.

Omfattning

12 timmar