Tillbaka till alla Utbildningar

Outlook - Funktioner

Kursen vänder sig i första hand till Dig som till viss del använder Outlook idag och som vill lära mer om de olika funktionerna i programmet.

Målgrupp

Du som vill lära dig mer om möjligheterna i programmet.

Innehåll

·        Organisera sin E-post
·        Sökmappar
·        Uppföljningsflaggor
·        Mer finesser i E-postfunktionen
·        Kalenderfunktionen
·        Kontakter
·        Uppgifter
·        Anteckningar
·        Kategorisering av Outlookobjekt
 
 
Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål

Omfattning

3 timmar