Excel för självlärda

Excel för självlärda

Kursen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder programmet idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

Målgrupp

För dig som lärt dig själv.

Innehåll

Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål
Exempel på Innehåll
Formler
Absoluta och relativa cellreferenser
Använda funktioner
Diagram
Använda Excel som databas

Omfattning

9 timmar