Tillbaka till alla Utbildningar

Excel för självlärda

Utbildningen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder Excel idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

Målgrupp

För dig som lärt dig själv.

Innehåll

Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål

Exempel på innehåll
Formler
Absoluta och relativa cellreferenser
Använda funktioner
Diagram
Använda Excel som databas

Omfattning

8 timmar

Excel för självlärda