Tillbaka till alla Utbildningar

SharePoint Online

SharePoint Online ingår som en grundläggande komponent i Microsoft 365. Här får du lära dig hur du kan utnyttja möjligheterna som finns i SharePoint.

Målgrupp

De som använder Microsoft 365 i sin organisation och vill börja utnyttja de möjligheter som SharePoint ger.

Innehåll

* Vad är SharePoint och vad kan det användas till
* Hur SharePoint är strukturerat i webbplatser
* Dokumentbibliotek, metadata mm
* SharePoint listor
* Skapa och redigera SharePoint webbsidor
* Webbdelar
* Behörigheter
* Söka i SharePoint