Tillbaka till alla Utbildningar

Teams

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Office 365. Teams erbjuder bra kopplingar till övriga Office-program. Under kursen får du lära dig använda Teams och även hur du kan arbeta med andra Office 365 appar inuti Teams.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till er som är på väg över till Teams och vill ha en övergripande bild samt till er som börjat arbeta med Teams, men inte upplever att ni nyttjar dess fulla potential.

Innehåll

Ur kursinnehållet
• Introduktion – Vad är teams. Funktioner
• Skapa ett Team
• Konversationer
• Kanaler
• Flikar
• Tagga andra medlemmar
• Filhantering i Teams
• Möten i Teams

Utbildningen genomförs digitalt (via TEAMS)

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Teams