Tillbaka till alla Utbildningar

Teams som arbetsvektyg - Online

Teams är ett samarbets- och kommunikationsverktyg, ett centrum för att samla allt gemensamt arbete på en plats, ett nav för samarbete i Microsoft 365. Teams erbjuder bra kopplingar till övriga Office-program. Under kursen får du lära dig använda Teams och även hur du kan arbeta med andra Microsoft 365 appar inuti Teams.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till er som är på väg över till Teams och vill ha en övergripande bild samt till er som börjat arbeta med Teams, men inte upplever att ni nyttjar dess fulla potential.

Innehåll

Ur kursinnehållet
• Introduktion – Vad är teams. Funktioner
• Skapa ett Team
• Konversationer
• Kanaler
• Flikar
• Tagga andra medlemmar
• Filhantering i Teams
• Möten i Teams

Vi genomför utbildningen digitalt med ”live-uppkoppling” där deltagarna, precis som på en vanlig utbildning, kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter. Utbildningen genomförs via Teams. Du behöver inte ha Microsoft Teams installerat på din dator. Inloggningsuppgifter och instruktioner samt övrig information skickas ut via kallelsen i god tid före utbildningen.

Omfattning

3 timmar och 30 minuter

Teams som arbetsvektyg - Online