Excel Akuten - Formler & enklare funktioner

Kursen för dig som känner dig osäker på hur du gör beräkningar i Excel.

Målgrupp

För dig som har viss kännedom om Excel.

Innehåll

Känner du dig osäker på hur man gör beräkningar i Excel? På denna kursen går vi igenom grunderna kring hur man skapar formler i Excel. Vi visar hur man gör så kallade cellreferenser, olika typer av cellreferenser samt går igenom de vanligaste funktionerna som SUMMA, MEDEL m. fl.

Omfattning

3 timmar