Tillbaka till alla Utbildningar

Effektiv Outlook-jobba smartare och få mer gjort

Vi inspirerar och tränar dig i att få rätt saker gjorda. Det är väldigt lätt att bli reaktiv och hela tiden ”tvingas” hantera omgivningens önskemål istället för att vara proaktiv och styra dina handlingar mot uppsatta mål.

Innehåll

Våra epostprogram har enorma möjligheter att fungera som ett stöd i att hantera våra ambitioner. Dock känner många att de lägger allt för mycket tid i att tex hantera sin epost.
Vi inspirerar dig i att använda Outlook på ett enklare och smidigare sätt så att du får mer gjort med mindre ansträngning. Tyngdpunkten i vårt program ligger på hur du kan underlätta din och andras vardag genom smartare användning av e-postprogrammet. Utbildningen är upplagd med teori i grupp varvad med praktisk hjälp till varje individ vid den egna datorn.

-Spelregler och epostvanor
-Hantera inkommande epost
-Hålla inkorgen ren
-Organisera och spara – var och vad?
-Använda kalender och uppgiftslista för en bättre planering. 
-Prioritering och delegering med hjälp av uppgifter och kalender
-Möten och schemaläggning

Har du möjlighet att ta med egen dator så uppmanar vi till det. Detta är inget krav!
Vi har dock inte möjlighet att erbjuda dator med outlookkonto på plats.

Omfattning

4 timmar