Word, fördjupning

För dig som arbetar med Word och vill ha fördjupade kunskaper för bli effektivare.

Målgrupp

För dig som arbetar med Word och vill ha fördjupade kunskaper för bli effektivare.

Innehåll

• Formatering
• Formatmallar
• Tabeller
• Illustrationer
• Snabbdelar
• Innehållsförteckning
• Dokumentmallar

Kursen kan anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål

Omfattning

8 timmar