Allmän datakunskap

För dig som vill ha grundläggande kunskaper om olika dataprogram och datorns uppbyggnad.

Målgrupp

För alla som vill förbättra sin datakunskap.

Innehåll

Kursen berör följande områden:
Grunderna i Word
Grunderna i Excel
Grunderna i Outlook
Filhantering
Allmän datorkunskap

Omfattning

15 timmar