Access steg 1

För dig som vill ha grundläggande kunskap i programmet Access.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper i programmet Access. Grundläggande datorvana och kännedom om Windows krävs.

Innehåll

Kursen innehåller följande avsnitt:
Skapa databas
Relationer
Formulär - och rapportdesign
Urvalsfrågor
Söka och filtrera data
Redigeringsfrågor
Import/export
Egna anpassningar

Omfattning

21 timmar