Utbildningar

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur

Arbetsmiljöverket kommer att få en ny regelstruktur som träder i kraft 2025

Målgrupp

Arbetsgivare och HR som behöver få en kortare genomgång av den nya regelstrukturen inför 2025.

Målsättning

Syftet är att ge bättre överblick av hur föreskrifterna hänger ihop, göra det tydligare med vilka föreskrifter som gäller för vem, öka enhetligheten och göra föreskrifterna lättare att förstå.

Innehåll

Arbetsmiljöverket har tagit fram en helt ny regelstruktur där föreskrifter har bearbetats när de sorterats in i den nya strukturen. Eftersom de har digitaliserats blir det också enklare att söka i dem. De flesta regler behåller samma krav- och skyddsnivåer med undantag för reglerna som gäller för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Där har det tillkommit nya regler.
– För arbetsgivare innebär detta att man behöver se över allt material om arbetsmiljö och bland annat uppdatera hänvisningar till de ändrade paragraferna.

  • 2024-04-25 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-04-25
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur