Tillbaka till alla Utbildningar

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för att samordna arbetsmiljöarbetet och att arbetsmiljöreglerna tillämpas vid planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete (BAS-P) och när arbetet utförs (BAS-U). Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dem som ska representera sin arbetsgivare i rollen som BAS-P och BAS-U, men även till chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Innehåll

År 2009 den 1 januari gjordes ändringar i arbetsmiljölagen för bygg & anläggningsarbeten.
Varje Bygg & anläggningsprojekt där vissa risker och krav ställs ska ha en samordnare för planering och utförande av projektet (Bas P och Bas U). Den som får i uppdrag att verka som samordningsansvarig måste kunna visa att man har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs.
Olika entreprenadformer ställer olika krav, men vanligt är att byggherren överlåter detta till den utförande entreprenören.
För att få detta delegerat måste ett skriftligt avtal undertecknas där ansvaret överlåts.
Byggherren måste sedan låta den som fått sitt ansvar överlåtit kunna arbeta självständigt.

Kursinnehåll:
• Systematiskt Arbetsmiljöarbete
• Lag & förordning inom arbetsmiljö
• Gällande föreskrifter inom bygg
• Ansvar hos arbetstagare & arbetsgivare
• Riskanalyser
• Arbetsberedningar
• Projektansvar
• Skapande av Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
• Vilka (AFS:ar) som berör dig som BAS-P och BAS-U
• Kunskapsprov

Efter godkänt kunskapsprov erhålls ett kursintyg som styrker din kompetens

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U