Tillbaka till alla Utbildningar

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud och andra som har en roll i arbetsmiljöarbetet

Innehåll

Har ni tillräcklig kunskap om hur nu kan jobba med områden som stress, mobbning och konflikter på din arbetsplats? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Men tvärtemot vad många tror är det sådant som oftast varken kan eller bör försöka lösas på individnivå, utan som snarare kräver en översyn av själva arbetsplatsen och hur arbetet är organiserat. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet ni vad som behöver göras i er organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Utbildningen vänder sig till dem som vill ha bättre kunskap om vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken. Genom övningar och diskussioner lär deltagarna sig mer om lagar, regler och ansvar och man får med sig användbara metoder och konkreta verktyg

Ur innehållet:
- kraven i föreskrifterna AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
- introduktion och kort översikt av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och kopplingen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
- tidiga signaler på dålig psykosocial arbetsmiljö
- arbetsbelastning
- arbetstid
- kränkande särbehandling
- samverkan för att lyckas
- hälsofrämjande faktorer


Syftet är ge deltagaren förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna.

Efter utbildningen ska deltagaren:
- ha grundläggande kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
- ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna med betoning på kunskaper och färdigheter
- ha kännedom om hur man kan arbeta vidare med frågan i organisationen

Vi genomför utbildningen digitalt med ”live-uppkoppling” där deltagarna, precis som på en vanlig utbildning, kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter. Utbildningen genomförs via Teams. Du behöver inte ha Microsoft Teams installerat på din dator. Inloggningsuppgifter och instruktioner samt övrig information skickas ut via kallelsen i god tid före utbildningen.

Stödet uppmuntrar chefer och skyddsombud att utbilda sig tillsammans. Totalt finns det 75 MSEK att ansöka om, men det finns ett tak per företag och anställd. Vi på TEK Kompetens är godkända utbildningsarrangörer av AFA och våra utbildningar går därmed att söka stöd för. Stödet gäller för såväl öppna som företagsanpassade och gäller självklart både för utbildning som sker på plats och våra lärarledda onlineutbildningar. Se till att vara ute i god tid - förra gången stödet gavs ut tog det slut snabbt!

Läs mer info om hur du ansöker högre upp på sidan.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - Online