Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Utbildningen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret för byggherren respektive BAS P/U och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Målgrupp

Blivande BAS-P och BAS-U, projektörer, konsulter, byggledare, platschefer, arbetsledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare m.fl.

Förkunskaper
För att du ska få största möjliga behållning av utbildningen rekommenderas att du har genomgått arbetsmiljöutbildning BAM eller motsvarande. Eller på annat sätt ha relevant kompetens.

Innehåll

Från den 1 januari 2009 gäller nya krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande.
Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär.
Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.
Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

Vi går igenom:
• Grundläggande arbetsmiljökunskap, AML, ATL
• Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter med koppling till byggnads och entreprenad arbete
• Arbetsmiljöansvar och straffansvar för byggherren respektive BAS P/U
• Sanktionsavgifter
• Statistik avseende arbetsskador/arbetsplatsolyckor
• Arbetsgivare- och arbetstagaransvar
• Byggherre- och projekteringsansvar
• Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
• Riskbedömning
• Orientering om och i de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P.
• Under kursen får du smarta verktyg som exempelvis checklistor samt andra dokument som förenklar och säkrar ditt arbete och uppdrag som BAS-P och BAS-U.
• Utbildningen baseras på föreläsningsblock varvat med fallstudier som löses i mindre grupper och redovisningar.
• Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomgången utbildning och kunskapsprov får du ett utbildningsintyg som styrker din kompetens.

Efter genomgången utbildning finns möjlighet till personcertifiering via SP som examinator för BAS P eller BAS U eller BAS P/U. Offereras separat

Utbildningen är ett samarrangemang med DEKRA