Arbetsmiljö och SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, HR-personal, skyddsombud m.fl. som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen passar även bra som uppföljning om du tidigare gått utbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM). Där du här får gå på djupet i hur du systematiskt lyfter in arbetsmiljöarbetet i det vardagliga arbetet. Där det gör skillnad på riktigt.

Innehåll

- Vad säger Arbetsmiljölagen?
- Vad säger Arbetsmiljöföreskriften?
- Vad innebär dessa i det vardagliga arbetet?
- Vad kan man arbeta med för metodik?
- Hur arbetar man med det till vardags?
- Hur ser det ut på min arbetsplats?
- Praktiskt arbete