Tillbaka till alla Utbildningar

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen är en grundläggande lag för politiker och tjänstemän i kommunen. Den här kursdagen kommer att ge dig en bra kunskapsgrund så att du förstår hur den påverkar och reglerar vår verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, handläggare och andra i kommunen som har behov av kunskap i ämnet.

Innehåll

Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara förtrogna med förvaltningslagens innehåll och hur den påverkar och reglerar vår verksamhet.

Innehåll
· Nyheter i den nya lagen
· Myndigheternas serviceskyldighet och samarbete mellan myndigheter,
· Rätten till tolk och ombud,
· Jävsregler,
· Regler om remissförfarande,
· partsinsyn,
· Kommunicering,
· Omröstning,
· Avvikande mening,
· Motivering av beslut, underrättelse om beslut,
· rättning,
· Omprövning och överklagande av beslut, samt
· Inhibition.

Omfattning

8 timmar