Arbetsmiljöansvar för chefer

Syftet med utbildningen är att ge chefer och arbetsledare kunskaper för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i den egna verksamheten.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare med övergripande ansvar för arbetsmiljön inom ett företag eller en avdelning inom ett företag.

Innehåll

Efter utbildningen ska deltagarna, utifrån sin roll som chef:
· Förstå syftet med arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan samt veta vad regelverket innebär för den som är chef.
· Ha förståelse för hur riskfaktorer och ohälsa hänger samman
· Fått kunskap om hur man upptäcker tidiga signaler gällande stress
· Fått djupare insikt i nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö
· Ha fått en ökad förståelse för sambandet mellan ett förebyggande arbetsmiljöarbete och en god arbetsmiljö

Omfattning

8 timmar