Bättre arbetsmiljö (BAM)

BAM är en grundkurs i arbetsmiljöarbete. Hur identifierar och hanterar man risker i arbetsmiljön? Hur arbetar man förebyggande och vad är egentligen en bra handlingsplan? Kort sagt, hur jobbar man systematiskt med arbetsmiljön på en arbetsplats?

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Innehåll

Som människor påverkas vi av fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer på våra arbetsplatser. Är du chef eller skyddsombud behöver du ha grundläggande kunskaper om lagar och regelverk kring de förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Du behöver kunna arbeta med tillbud, genomföra riskbedömningar och se tidiga signaler på att något är fel.
Det är ytterst chefernas ansvar att skapa ett bra arbetsmiljöarbete som präglas av samverkan. Med kursen BAM (Bättre arbetsmiljö) tar vi upp det man behöver veta för att kunna skapa ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med skyddsombudet.
Vi erbjuder en interaktiv tredagarsutbildning där vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Efter utbildningen ska du:
• kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
• kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
• förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
• veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet


• Dag 1 – Samverkan, regler och roller
• Dag 2 – Upptäcka och hantera risker
• Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Omfattning

24 timmar