Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)

Bättre arbetsmiljö – grundutbildning som förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till ett eget lärande.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Innehåll

För att bättre kunna möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hur mycket och vad - bestäms av företagets organisation och verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
• Chefer och skyddsombuds roller och ansvar samt hur man ska samverka
• Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
• Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
• Förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
• Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan
Utbildningen utgår från uppdateringar inom området som är gällande från 2019.

Omfattning

24 timmar