Bättre arbetsmiljö – grundutbildning (BAM)

Bättre arbetsmiljö – grundutbildning förmedlar ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och utvecklar deltagarnas förmåga till ett eget lärande.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll

För att bättre kunna möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hur mycket och vad - bestäms av företagets organisation och verksamhet och medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter.

• Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
• Chefer och skyddsombuds roller och ansvar samt hur man ska samverka
• Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
• Hur man genomför förebyggande arbetsmiljöarbete
• Förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
• Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan

Utbildaren varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta med verklighetsnära fall som kan ”skräddarsys” utifrån deltagarnas vardag och verklighet. Fallen bearbetas i 9 steg med egen påverkan och delaktighet i ett problembaserat lärande.

Omfattning

24 timmar