TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE

PROJEKTPERIOD: APR 2019 – MAR 2022

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

SYFTE

Höja kvalitén och intresset för teknisk utbildning samt sörja för teknikbranschens framtida behov av arbetskraft och utveckling.

MÅL

Skapa mötesplatser och arenor där människor kan mötas för att utbyta kunskap och idéer och bidrar till en kultur som främjar innovationer och entreprenörskap.

MÅLGRUPP

Elever på Teknikcollegeutbildningar/grundskolan samt deras föräldrar, skolväsendet, företag, branschorganisationer och politiker.

KONTAKTPERSON

Nasim Oveissi
076-309 53 35
nasim@tek.se
KONTAKTPERSON