SMART KOMPETENS

SMART KOMPETENS

PROJEKTPERIOD: MAR 2022 - DEC 2023

Smart kompetens – Livsmedelsindustrins kompetensförsörjning
Smart kompetens är ett projekt som stärker företagens förmåga och vilja att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning med utgångspunkt från deras vardag och verklighet. Projektet vänder sig till företag i livsmedelsindustrin och målet med projektet är utveckla och testa en metod kring strategisk kompetensförsörjning som deltagande företag själva kan arbeta vidare med efter projekttiden.

Metoden ska vara skalbar till fler livsmedelsföretag och även företag i andra branscher. Metoden vi tar fram ska utveckla deltagarnas förståelse för och förmåga att arbeta med kompetensbehov kopplat till företagets mål. Under projektets gång ska de deltagande företagen på ett systematiskt sätt, ha påbörjat sitt arbete med strategisk kompetensförsörjning och uppleva att de själva kan ta kommandot och påverka sin framtida kompetensförsörjning.

Vi söker 6-8 företag inom livsmedelsindustrin i Halland som är intresserade av att själva ta kommandot kring sin framtida kompetensförsörjning.
Är du intresserad? Tag kontakt med Birgitta Lennermo birgitta.lennermo@tek.se

Projektet startar 1 mars 2022 och håller på till 31 december 2023