Tillbaka till alla Seminarier

Cirkulär Ekonomi

Vad händer med era produkter efter användningsfasen? Har ni cirkulära affärsmodeller? En stor andel av världens produkter har skapats genom en Linjär Ekonomi – produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser. Sommaren 2020 beslutade regeringen om en nationell strategi för omställning som står i kontrast till detta tillvägagångssätt. En Cirkulär Ekonomi (CE) syftar till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta cirkulära strategier (reparation, återanvändning, omtillverkning mm.) och att främja återvinning av det som blivit över. I denna workshop kommer du få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som aktivt jobbar med CE för att sedan definiera cirkulära mål för ditt företag.

Målgrupp

För dig som vill implementera cirkulära strategier i verksamheten och samtidigt göra miljö- och samhällsnytta.

Innehåll

Välkomna till vår kostnadsfria digitala workshop inom Cirkulär Ekonomi. Under en halvdag ger forskaren Sasha Shahbazi från RISE dig kunskapen och verktygen som ska bidra till affärsmässiga och ekonomiska möjligheter samt miljö- och samhällsnytta!

PROGRAM
9.00 Incheckning
9.15 Välkomna, presentation av deltagare & några Menti-frågor.Cirkulär ekonomi med aktivt deltagande och industriella exempel.
10.00 Paus
10.10 Breakout 1: Vilka cirkulära strategier är relevanta för er?
10.35 Breakout 2: Vilka cirkulära strategier har du redan använt & vilka kommer du att använda?
11.00 Breakout 3: Förbättringspotential & sätt cirkulära mål.
11.25 Paus
11.35 Summering och reflektioner
12.00 Avslutning

OBS! För att få ut det mesta av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Kallelse med länk till Zoom-mötet skickas senast tre dagar innan.


Omfattning

3 timmar

Cirkulär Ekonomi