Tillbaka till alla Utbildningar

Utvecklingsdag Organisatoriskt stöd Marknadslyftet

Dagen syftar till att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling utifrån de utmaningar och den framtidsvision ni har. Hur tar man sig från de operativa frågorna i vardagen till att jobba mer strategiskt och ha blicken 1 år framåt? Vad innebär ett hållbart ledarskap?

Målgrupp

Endast för företag som deltar i Marknadslyftet.
Denna utvecklingsdag riktar sig till ledningsgruppen.

Innehåll

Syftet med denna utvecklingsdag är att medvetengöra de strukturer och rutiner som behövs i verksamheten för att driva och stödja strategisk affärsutveckling och som är uppbyggt efter de utmaningar och den framtidsvision man har.

• Vad finns det för olika typer av organisatoriska stöd att luta sig mot när det kommer till strategiskt utvecklingsarbete och större marknadsfrågor?
• Vilka organ har vilka syften och hur kan man på ett effektivt sätt använda dessa i organisationen?
• Hur tar man sig från de operativa frågorna i vardagen till att jobba mer strategiskt och ha blicken 1-3 år framåt?
• Vad innebär ett hållbart ledarskap?


Program
8.30 Drop in kaffe

9.00 Laget runt
Vad har hänt sedan sist? Återkoppling föregående träff.

9.30 Joel Hegardt Styrelsearbete Föreläsning och workshop
Varför är det viktigt att ha rätt förutsättningar i form av organisatoriskt stöd?
Vilken instans gör vad och hur kan man arbeta med detta?
Föreläsning värvat med workshop med frågorna ovan i fokus

10.00 Kaffe och fralla

10.30 Joel Hegardt fortsättning

12.00 Lunch

13.00 Joel Hegardt fortsättning

15.00 Summering
Vad tar ni med er? Hur gör ni när ni kommer hem?