Tillbaka till alla Seminarier

INDIGO Utvecklingsprogram

Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik för att inte tappa konkurrenskraft?

Innehåll

INDIGO är ett utvecklingsprogram framtaget för att stötta företag att öka användning av digital teknik för att höja kundvärdet och minska slöseri av tid och resurser. Inledningen består av en individuell coachning där syftet är att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ligger till grund för den inriktning vi bestämmer för kunskapsseminarierna och det individuella arbetet ni får med en digitaliseringsexpert.


INDIGO har plats för 24 företag som får individuellt arbete med coacher kombinerat med kunskapsseminarier. Effekten blir på flera plan:
1. Handlingsplan som lägger grunden till företagets digitaliseringsarbete
2. Ny kunskap att använda i arbetet
3. Nätverkande med andra företag
4. Individuell coachning med konkreta projekt på företaget

Upplägget är anpassat efter era utmaningar inom digitalisering:
1. Analys och handlingsplan: 4 timmar individuell coachning för varje deltagande företag
2. 16 timmar coachning: Individuellt anpassad coachning baserat på företagets handlingsplan
3. Tre stycken kunskapsseminarier: Baserat på hela gruppens gemensamma utmaningar
4. Studiebesök: Halvdags studiebesök hos ett företag som gjort en digitaliseringsresa (frivilligt)
5. Uppföljning: Individuell uppföljning och reviderad handlingsplan

Praktisk information:
Start: Individuell start våren 2018
Antal företag: 24
Antal deltagare: Minst 2 personer från varje företag på kunskapsseminarierna
Anmälningsavgift: 10 000 kr + moms
Anmäl er till: Sten Liljedahl på 0708-50 80 90 eller sten.liljedahl@iuchalland.se