TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE
Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

SYFTE

Höja kvalitén och intresset för teknisk utbildning samt sörja för teknikbranschens framtida behov av arbetskraft och utveckling.

MÅL

Skapa mötesplatser och arenor där människor kan mötas för att utbyta kunskap och idéer och bidrar till en kultur som främjar innovationer och entreprenörskap.

MÅLGRUPP

Elever på Teknikcollegeutbildningar/grundskolan samt deras föräldrar, skolväsendet, företag, branschorganisationer och politiker.

Projekt React-EU Framtidssäkrad företagssamverkan

Under coronapandemin var det en utmaning för Teknikcolleges att driva samarbetet mellan skola och företag på grund av restriktioner och smittspridningssituationen. Elever uppgav att de inte mött ett industriföretag under 2021 och lärarna vittnade om svårigheter att upprätthålla företagskontakterna. Genom ESF-projektet React-EU Framtidssäkrad företagssamverkan tog Teknikcollege kraft att återskapa företagskontakterna.

KONTAKTPERSON

Petra Lindström
076-010 98 00
petra@tek.se
KONTAKTPERSON