DIGIRESAN 2.0

DIGIRESAN 2.0

PROJEKTPERIOD: FEB 2022 - OKT 2023

Projektet stöttar små och medelstora företag inom industrin i Västra Götalandsregionen och Halland och pågår fram till oktober 2023. Finansiering sker genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

GENOM ATT NYTTJA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER STÄRKER VI FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT

Digiresan är framtaget för att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära tjänstesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden.

Mycket har förändrats bara under den tid som projektet Digiresan 1.0 genomfördes. Coronapandemin har i princip ritat om kartan vad gäller digitalisering och på många sätt har den bidragit till att accelerera utvecklingen ytterligare. Syftet med Digiresan 2.0 är att höja mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering så att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks. De företag som deltar får möjlighet att implementera mer cirkulära modeller vilket leder till mer hållbar lönsamhet och konkurrenskraft.

DET HÄR HANDLAR DIGIRESAN 2.0 OM

Alla aktiviteter i Digiresan 2.0 fokuserar på utveckling av ditt företag med fokus på digitalisering och två till tre personer per företag jobbar med företagets utveckling. Som första aktivitet gör vi tillsammans en förutsättningsstudie som ligger till grund för en handlingsplan, följt av löpande coachning, visionsövningar och teknikstöd. Vi stöttar inom flera områden som till exempel:

• Digitalisering i produktion.
• Utveckling av affärsmodell med inriktning mot digital omställning.
• Insamling och bearbetning av data för att hitta de mest hållbara och resurssnåla processerna.
• Möjlighet att tillämpa artificiell intelligens i ditt företag.
• Att använda system och maskinintegration för effektiva informationsflöden.

STÖDJER SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Digiresan 2.0 riktar sig till små och medelstora företag med max 250 anställda som verkar inom tillverkningsindustrin eller den industrinära servicesektorn i Västra Götalandsregionen och Halland. Projektperioden löper mellan februari 2022 till oktober 2023 och det kostar 3000 kr + moms per företag att delta. För att ditt företag ska få bäst stöd och effekt under Digiresan 2.0 samarbetar vi mer flera parter med expertkompetens inom digitalisering. Bland annat AI Sweden, RISE, Chalmers tekniska högskola, andra högskolor och Science Parks.

FEM SAMARBETSPARTNERS

Bakom Digiresan står Göteborgs Tekniska College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC Sjuhärad tillsammans med IUC Väst och inom ramen för projektet erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för både företag och individ och där kompetensutbyte och nätverkande med andra företag ger mervärde och inspiration.

KONTAKTPERSON

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se
KONTAKTPERSON