Om oss

TEK Kompetens skapar utveckling
TEK Kompetens är Hallands största kompetensförmedlare med 10 000 medlemmar fördelat på 400 arbetsgivare. Vi genomför 400 kompetensutvecklande aktiviteter varje år. I närområdet! Det spar tid och pengar. Ett medlemskap i TEK Kompetens ger dig utbildningar, yrkesnätverk och mentorsprogram anpassade efter era kompetensbehov. Dessutom gör du skillnad. Vårt överskott går tillbaka till de lokala gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm i form av modern spetsutrustning och de senaste åren har vi också gjort ett framgångsrikt samarbete med Ung Företagsamhet för att stärka företagsandan i Halland. Totalt har det blivit 14,5 miljoner kronor. Det är vi otroligt stolta över. Tack alla medlemsföretag och våra kunder som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling i Halland.
Tillsammans skapar vi utveckling.

TEK Kompetens i korta drag
14,5 miljoner tillbaka till gymnasieskolorna
10 000 medlemmar
400 medlemsföretag
400 kompetensutvecklande aktiviteter varje år
3000 personer kompetensutvecklas varje år.
35 yrkesnätverk

Samverkan med liknande organisationer

Sedan många år samverkar vi med liknande organisationer runt om i Sverige - Ide- och resurscentrum i Ljungby och Företagsutbildarna i Hudiksvall.

Ide och Resurscentrum

Företagsutbildarna i Hudiksvall