Vårens produktblad

Vårens produktblad
Äntligen är vårt produktblad här med vårens utbildningar, seminarier, nätverk & utvecklingsprojekt – nu med fler möjligheter och mer flexibilitet!
Din säkerhet är viktigast och vi gör allt för att du ska känna dig trygg hos oss.
Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer om Covid-19 och håller oss löpande informerade. Vi har bland annat anpassat möbleringen i våra lokaler, hanteringen kring förtäring och breddat möjligheterna till kompetensutveckling. Vi har även byggt upp en digital studio för att skapa en bättre upplevelse när du träffar oss online på utbildningar eller nätverksträffar.

ONLINEUTBILDNING
Sker digitalt med ”live-uppkoppling” där deltagarna, precis som på en vanlig utbildning, kan ställa frågor, interagera med varandra och dela erfarenheter.

WEBBUTBILDNING
Tillgång till en mängd områden via Diploma där du kan delta när det passar dig bäst.

KLASSRUMSUTBILDNING
Utbildningen görs på plats hos oss enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING
Utbildningen anpassas efter era specifika önskemål och behov. Kan genomföras på plats hos er, i våra utbildningslokaler eller online.

SNABB OMSTÄLLNING
På grund av rådande situation kan det hända att vi snabbt behöver ställa om de öppna utbildningarna till onlineutbildningar. Som deltagare meddelas du naturligtvis detta i förväg.
Vårens produktblad