Nu kan vi lyfta fler företag till nästa nivå. Är du intresserad av att delta i en framgångsresa?
Marknadslyftet är ett av våra framgångsrika utvecklingsprojekt som i rådande situation kan hjälpa dig att tänka strategiskt på både kort och lång sikt. Första delen av projektet har påvisat signifikanta effekter på deltagande företag. Projektet är öppet för alla branscher och du kan starta när du vill under 2020.

För anmälan & frågor, kontakta Birgitta Lennermo på birgitta.lennermo@tek.se eller 070-699 04 15.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.