Läs den intressanta intervjun i NOD:s näringslivsnyheter!
Anders Stegerud är grundare och VD till Varbergsföretaget Stegerud Steel. Här tillverkar de något så specifikt som gallerdurk och ståltrappor - bara. Anders berättar om industri, TEK och vad gallerdurk egentligen är.