Under hösten har vi på TEK Kompetens fått uppdraget att genomföra utbildning i Strategisk kompetensplanering. Hur når vi våra mål med rätt kompetens på rätt plats?

Nå dina mål med rätt kompetens på rätt plats.

"Praktisk utbildning i strategisk kompetensplanering"

Vi ser verkligen fram emot detta samarbete med Falkenbergs kommun och Region Halland. Utbildningen bekostas av Region Halland och Tillväxtverket.

Läs mer om utbildningen som riktar sig till företag i Falkenbergs kommun.