Missionen att skapa sunda, attraktiva och framgångsrika organisationer där man vill jobba och som driver engagemang fortsätter!

10 företag får nu åter igen chansen att med TEK Kompetens i samarbete med Johan Book och Linus Jonkman ta nästa steg mot att bli en sund, framgångsrik och attraktiv arbetsplats!
Att engagemang hos medarbetare och en sund och stark företagskultur ger kraftfull påverkan på resultat är ingen hemlighet. Vi är väldigt stolta över både upplägget och de utbildare som leder våra företag genom programmet.

CoreLink är ett av de företag som deltar i Actionnätverket just nu och ser att deltagandet har gett resultat.

”Attraktiva arbetsplatser är viktigt för oss då företaget går bra och vi vill vara en arbetsplats som både är attraktiv för de nya medarbetare som vi kommer behöva rekrytera och nuvarande medarbetare som vi vill ska fortsätta utvecklas hos oss. Vi upptäckte att måltydlighet var lågt i den första medarbetarmätningen. Därför gjorde vi ett stort arbeta kring våra mål. Förankrade och gav feedback. Det fick effekt direkt och resultatet i mätningarna gick upp”!