Tillbaka till alla Nätverksträffar

Lager och Logistik

Nätverket ger stort utbyte av erfarenheter inom lager och logistik i allt från långsiktigt arbete, framtidsspaning och praktiska lösningar i vardagen. Tillsammans med yrkeskollegor inom olika branscher får ni kontinuerlig kompetensutveckling.

Målgrupp

Nätverket riktar sig främst till personer som har en ledande befattning inom logistik och lager.

Innehåll

Nätverket erbjuder ett erfarenhetsutbyte mellan personer som har lager och logistik som sin huvuduppgift. Några områden som diskuteras inom gruppen är samarbetet mellan logistikfunktionen och övriga delar i företaget, att leverera och mäta värdet av logistik för företaget, styrnings- och ledningsmetoder inom inköp, omvärldskunskap inom området etc.

Så gör vi:
Mötestid: 08.30 – 11.30
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 20 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.


Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.