Säljare, Norr

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som har befattning säljare eller säljchef där försäljning är din huvudsyssla.

Innehåll

Att kompetensutveckla tillsammans samt utbyta erfarenheter, inspirera varandra och lyfta problem och utmaningar som man står inför i sin verksamhet. Genom förtroendefulla relationer vill man också nyttja nätverkets deltagare även mellan träffarna. Föredragshållare bjuds ibland in och då delas kostnaden för detta på samtliga medlemmar i nätverket.

Så gör vi:
Mötestid: 8:00 – 10:00
Frekvens: 4-6 möten/år
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket
Nya deltagare skall godkännas av nätverket

Nätverksledare:
EvaLotta Petersson, Meridio Utveckling AB

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.

Omfattning

2 timmar