Sports Management

Målgrupp

Välkommen att ansluta dig till TEKs nya nätverk med inriktning på sport, event och tävlingsbranschen.
Utgångspunkten är att vi kommer att ses 6 ggr per år. Vi vill att nätverket skall vara en plattform och en mötesarena för dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med sport.

Innehåll

Kraven ökar men gör resurserna det? Tänk om man skulle våga tänka om. Tänk om det är så att ni kan nå mycket längre än vad ni faktiskt gör? Inom sportens värld utmanar stjärnor sig att prestera maximalt. Att ständigt bli bättre, vinna matcher och mästerskap är utmaningen. Inom sports management finns egentligen fler utmaningar än hos utövaren.

För att möta de nya krav, möjligheter och utmaningar så startar vi ett proaktivt nätverk för dig som ser att relationer, kompetens och motivation resulterar i både nya affärer, nya möjligheter och förbättrade förutsättningar. TEK Kompetens arbetar för att få ett framgångsrikt näringsliv genom långsiktig kompetensförsörjning. TEK erbjuder kompetenshöjande aktiviteter i form av utbildningar, nätverk och seminarier till företag och organisationer i närområdet. Nu startar vi detta nätverk för din inom sport.

Tänkta ämnen att jobba med
Sponsring som affärsutveckling
Ledarskap och grupputveckling
Evenemang
Trender och framtid
Produktivitet
Effektiva Möten
Sociala Medier
Personliga Varumärken
Rekrytering



Facilitator för nätverket är:
Lasse Gustafsson, managementkonsult med lång erfarenhet av starkt resultatinriktade miljöer inom elitidrott och näringsliv. Som elitcoach har han vunnit SM guld och coachat i Europa, som klubbchef har han haft uppdrag att få bukt med spåren av Magic Johnsson, som marknadschef har han etablerat lag i Basketligan och ansvarat för en sportarena. Lasse har även haft konsultuppdrag inom golf, tennis och segling. Lasse har också en bred erfarenhet av ideella verksamheter, idrottsgymnasium och evenemang. Under sin sportkarriär var han drivande i ett nätverk där elitcoacher och klubbdirektörer ingick som då drevs av IUC och Göteborgs Universitet. Numera jobbar han med affärs och organisationsutveckling främst i näringslivet men även inom sportsektorn. TEK och Lasse har genom åren haft ett omfattande samarbete inom affärs och organisationsutveckling.

”Med sporten som plattform är vårt mål att utveckla en affärsmässig mötesplats där idéer skapas, kompetens utvecklas och relationer stärks”- Lasse Gustafsson