Projektledare Norr

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar som Projektledare.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte tillsammans med personer i liknande roll som du själv. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Exempel på teman kan vara Feedback, Projektmodeller, Motivation och drivkrafter, Svåra samtal mm. Ofta lägger vi träffarna hos något av de deltagande företagen. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Så gör vi:
Mötestid: 13.00—15.00
Frekvens: 4-6 möten/år
50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Birgitta Lennermo, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.