Tillbaka till alla Nätverksträffar

VD Ägarledda företag Syd

Kontinuerligt lärande och utveckling är en framgångsfaktor. Genom nätverket tillför du ny kompetens till din verksamhet och har möjlighet att använda nätverket för att lyfta dina frågeställningar och case. På så sätt utvecklas både du och din verksamhet.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är både ägare och VD i företaget.

I dagsläget finns det 2 olika nätverksgrupper inom denna kategori. Vi guidar dig till vilket nätverk som passar dig och dina behov bäst.

Innehåll

Nätverket är till för att ge dig möjligheter till erfarenhetsutbyte och få en extra extern resurs med deltagare från olika branscher. Varje möte har ett tema eller ett av deltagarnas företag i fokus. Utöver detta finns det också möjlighet att inför varje möte skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Så gör vi:
Mötestid: 12.00 - 14.00/15.00 (inleds med lunch till självkostnadspris)
Frekvens: 6 möten/år
Max antal deltagare: 8 personer
Närvarokrav: 50% närvaro per år krävs för att få delta i nätverket.
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.

Varje år arrangeras även en gemensam träff för alla VD-nätverk som ingår i priset.

Nätverksledare:
Nicklas Simonsson, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.