VD-nätverk

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som har befattning som VD i ett företag med övergripande operativt ansvar. I några av nätverken finns det krav på att deltagarna ska ha ett antal underställda för att kunna delta i nätverket.

I dagsläget finns det 5 olika nätverksgrupper inom denna kategori. Vi guidar dig till vilket nätverk som passar dig och dina behov bäst.

Innehåll

Som deltagare i detta nätverk får du en unik möjlighet till erfarenhetsutbyte i en mängd antal frågor, samt omvärldskunskap. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Så gör vi:
Mötestid: 12.00 - 16.30 (inleds med lunch)
(tiden kan variera mellan de olika nätverksgrupperna)
Frekvens: 4 möten/år
Max antal deltagare: 15 personer
Närvarokrav: 50% närvaro per år krävs för att få delta i nätverket.
Nya deltagare skall godkännas av alla i nätverket.

Varje år arrangeras även en gemensam träff för alla VD-nätverk som ingår i priset.

Nätverksledare:
Sten Liljedahl, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.