Livsmedelssäkerhet och hygien

Målgrupp

Nätverket riktar sig till personer som arbetar med livsmedelssäkerhet och hygien i verksamheten. Nätverket är branschöverskridande där såväl livsmedelsproducenter och leverantörer/tillverkare av utrustning och förpackning deltar i nätvärket.

Innehåll

Syftet med nätverket är främst att ha ett erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar med livsmedelshygien. Utgångspunkten är att besöka varandras verksamheter och nätverket kan bjuda in föredragshållare i ämnen som nätverket bestämmer. Nätverket ska kännetecknas av ett givande och tagande samt ett förtroendefullt erfarenhetsutbyte.

Så gör vi:
Mötestid: 8.00 – 12.00
Frekvens: 4 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket. Det ska finnas bra skäl till frånvaron. Prövning av uteslutning görs av nätverksgruppen.
Max antal medlemmar: 15 personer (Det ska vara en bra balans mellan producerande och leverantörer av utrustning och förpackningar)
Testa på: Du som är TEK-medlem är välkommen att testa på vid ett tillfälle innan du blir medlem i nätverket.

Nätverksledare:
Sten Liljedahl, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

För dig som inte är medlem och är intresserad av att delta: Ta en kontakt med oss för prisuppgift etc.