Marknadsföring

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med marknadsföring i företaget/verksamheten.

Innehåll

Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter, inspirera varandra samt kunna ta upp utmaningar inom deltagarnas egna verksamheter. Genom att gruppen själv väljer teman för träffarna har du möjlighet att själv lyfta de områden som du tycker är intressant och givande. Det finns också möjlighet att inför varje träff skicka in individuella frågor som du vill lyfta och nyttja gruppens kompetens.

Så gör vi:
Mötestid: 12.00 - 16.30 (inleds med lunch som värdföretaget bjuder på)
Frekvens: 4 möten/år
Närvarokrav: 50 % närvaro per år krävs för att få delta i nätverket

Nätverksledare:
Sten Liljedahl, TEK Kompetens

Kontakta oss på TEK Kompetens om du har några frågor.
Det går bra att anmäla ditt intresse till nätverket genom att klicka på intresseanmälan uppe till höger.

Priset avser medlemmar i TEK Kompetens. Är du inte medlem så ta en kontakt med oss för mer information.